Les Cases dels Mestres

Històric Geogràfic Social Onomàstic

Caldes de Montbui (Vallès Oriental)


Interès: Visitar

Horari: De 9 a 21 hores

Picnic: No

Les Cases dels Mestres - imatge 1
Les Cases dels Mestres - imatge 2
Les Cases dels Mestres - imatge 3
Les Cases dels Mestres - imatge 4
Les Cases dels Mestres - imatge 5
Les Cases dels Mestres - imatge 6
Les Cases dels Mestres - imatge 7
Les Cases dels Mestres - imatge 8
Les Cases dels Mestres - imatge 9
Les Cases dels Mestres - imatge 10

C/ Gregori Montserrat, S/N

historia

Informació històrica

El nom de Les Cases dels Mestres fa referència a uns habitatges que es van fer servir per allotjar els mestres de les escoles nacionals que treballaven al municipi. Segons diverses actes de l’Ajuntament, les cases van ser construïdes al voltant de 1925 i el seu ús es va estendre pràcticament durant tot el segle XX. El grup de cases estava format per un total de 8 habitatges situats als números 23, 25, 27 i 29 del carrer Font i Boet, als números 2 i 4 del carrer Mestre Gregori Montserrat i als números 1 i 3 del carrer Sentmenat. Totes les cases tenien la mateixa estructura: planta baixa i primer pis; a excepció de les dues cases situades a les cantonades, una amb la Plaça Catalunya i l'altra amb el carrer Sentmenat, les quals eren més grans i tenien un terrat cobert. En aquestes dues cases es trobaven instal•lats el director de la secció de nens i la directora de la secció de nenes.

El fet que a partir de 1925 els mestres de les escoles nacionals de Caldes de Montbui poguessin gaudir d’aquests habitatges es deu gràcies a una donació que el Marquès de Caldes de Montbui, Carles Sanllehí i Girona, va fer a l’Ajuntament. El marquès va comprar els terrenys a Ramón Sagalés i Sallent i els va donar a l’Ajuntament perquè s’hi construïssin habitacions per a ús social, la qual cosa va condicionar la ubicació de les cases dels mestres en aquest indret.

L’any 1976 l’Ajuntament acorda amb l’hereu del marquès enderrocar l’estructura de les antigues cases i aixecar un nou edifici. Tanmateix, aquest any una de les cases va ser ocupada per l’Assemblea Local de la Creu Roja de Caldes de Montbui. Finalment, l’edifici no es va enderrocar i l’any 1986 s’estableix un nou acord entre el consistori i la família del marquès per ampliar l’ús a serveis sanitaris públics. Aquest fet va tenir com a conseqüència la ubicació del centre d’atenció primària dins del recinte de Les Cases dels Mestres. Des de llavors, l’ús de Les Cases dels Mestres ha estat obert a les necessitats socials del municipi.

A l’any 2010 les antigues Cases dels Mestres van ser enderrocades per a aixecar un nou edifici on ubicar diferents serveis municipals relacionats amb la formació.
altres

Altres informacions

Cronologia.

19 de juny de 1917. Acta de l'Ajuntament del Caldes de Montbui. L'Ajuntament paga un lloguer endarrerit de diverses cases que ocupen els mestres de la escola pública de la població. Encara no han estat construïdes Les Cases dels Mestres.

1917. El Marquès de Caldes de Montbui, Carles Sanllehí, compra els terrenys que avui ocupen Les Cases dels Mestres a Ramón Sagalés Sallent per a construir-hi habitacions per a ús social i donar-les al municipi.


23-4-1924. Acta de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. L'alcalde, Francisco de P. Torras Sayol s'assabenta de la intenció del marquès de fer una donació d'un grup de 8 cases per a allotjar els mestres que treballen al poble. El marquès demana fer-ho sense ostentació per a no perjudicar la delicada salut de la seva mare. L'Ajuntament accepta la donació i acorda que el notari, Joaquim Mas, faci l'escriptura de la donació i ho notifiqui al marquès.


1925.- Donació oficial. Els mestres es traslladen de seguida a les cases. L'Ajuntament deixa de pagar el lloguer de les habitacions que ocupen els mestres en diferents indrets del municipi.


1932. S'instaura l'ensenyança pública gratuïta a les Escoles Nacionals, les quals estaven situades al carrer Buenos Aires des de 1861. Tots els mestres viuen a les anomenades Cases dels Mestres: 8 cases iguals, amb planta baixa i pis,a excepció de les situades a les dues cantonades, les quals són més grans i tenen un terrat cobert. Normalment, les cases de les cantonades eren ocupades pel director i la directora de les escoles de nens i nenes, respectivament.


1976.- Acord amb l'hereu del Marqués, Carles Sanllehí Segura, i l'alcalde, Genís Pujol, per a enderrocar l'estructura i aixecar un nou edifici amb nous usos. La casa central és ocupada per l'assemblea local de la Creu Roja de Caldes de Montbui. S'acorda també un canvi d'usos sempre que es respecti l'interès general de la població. Les cases no s'enderroquen.

1986.- Ja en democràcia, s'estableix un nou acord entre el consistori i la vídua del marquès, Margarita de Madariaga, per a instal·lar serveis sanitaris públics i poder donar nous usos a les cases. Durant aquest període s'ubiquen diferents serveis municipals a Les Cases dels Mestres.


2010 - 2011. S'enderroquen les Cases dels Mestres per a construir un nou equipament municipal destinat a la formació de persones adultes.

Copiant els següents enllaços a la barra del navegador es pot consultar informació addicional:

http://www.youtube.com/watch?v=GOwNTpz0F5E
http://www.youtube.com/watch?v=3fEV7hXDQWo
http://www.youtube.com/watch?v=AyYJevVKCrA
http://www.youtube.com/watch?v=WWaH52jhJDc
http://www.youtube.com/watch?v=P7vPqqUFGxQ
http://www.youtube.com/watch?v=GOwNTpz0F5E
altres

Visions personals

Les Cases dels Mestres.

El Marquès de Caldes de Montbui, que tenia moltes terres, pensava que els fills dels seus treballadors havien de poder estudiar. Per això, va donar uns terrenys a l'Ajuntament amb la condició que s'hi fessin cases on hi visquessin els mestres que treballessin a les escoles nacionals (com es deien abans les escoles públiques).

Eren 8 cases on vivien els mestres amb les seves famílies. Quan un mestre marxava en venia un altre i així des de 1912 fins l'any 1994.

Després els mestres van anar a viure a un altre lloc i les cases les van ocupar: La Creu Roja, l'Aliança, un centre mèdic, associació ciclista, associació de la dona, etc.

L'any 2010 van ser enderrocades i l'any 2011 es va construir un edifici que es va inaugurar amb el nom de Les Cases dels Mestres.

Actualment hi ha l'Escola d'Adults, la de català, la d'anglès, la de puntes de coixí, la de gimnàstica, la de balls de saló i l'esplai d'avis. També hi ha un bar.

Moltes d'aquestes coses ens les van explicar uns companys de l'escola de la classe d'anglès.

Grup de Certificat.


ENGLISH VERSION.

The teachers houses

The Marquis de Caldes de Montbui, who had many lands, thought the children of their employees should be able to study. Therefore, he gave some land to the City Council on condition that houses were built for teachers working in the national schools (as said before the public schools), to live in.

There were seven houses where teachers lived in with their families. When a teacher left a house another came in and so on from 1912 until 1994. After all teachers moved to their own homes, these houses were ocupied by other entities as the Red Cross, the Alliance, a medical center, cycling association, association of women, etc..

In 2009 the houses were demolished. In 2011 a new structure was built in its place and was opened with the name Les Cases dels Mestres.

The building is now using by the Adults School, linguistic normalization of Catalan, computer room, classes for the labor insertion, ballroom dancing, entertainment for older people and a small cafe.anterior tornar següent

-