Què és Topos?

  • Topos és una eina didàctica dissenyada per a facilitar l'aprenentatge de tècniques d'investigació per part de l'alumnat, aplicades a continguts concrets del seu municipi.
  • L'objectiu didàctic és el coneixement i valoració de l'entorn local i comarcal i la iniciació a la recerca en ciències socials.
  • És un projecte que té una finalitat social i científica: contribuir al manteniment de la cultura toponímica dels nostres pobles i a la sensibilització ciutadana cap al seu patrimoni cultural i estimular l'interès dels estudiants pel coneixement de la història local com a mitjà que ajuda a comprendre la identitat personal i de poble.
  • És una eina que facilita el pont entre els estudiants i la seva comunitat, fomentant la interacció entre els alumnes i altres habitants del municipi i ajudant-los a implicar-se socialment.
  • És una eina de participació en la construcció del coneixement per part del professorat i de l'alumnat.

 

Amb el suport de: Ajuntament de Caldes de Montbui
Ministerio de trabajo e Inmigración Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família